Prywatność użytkowników odwiedzających serwis Legalnekasyno.com jest dla nas bardzo ważna. Jako administratorzy dokładamy wszelkich starań, aby dbać o bezpieczeństwo naszego portalu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, aby w sposób świadomy i komfortowy korzystać z serwisu. Jeżeli po przeczytaniu poniższych zasad polityki prywatności masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami e-mailowo: info@legalnekasyno.com.

Podstawowe informacje

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w ciasteczkach (plikach cookies).
 2. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę legalnekasyno.com. 
 3. Adres IP – jest to indywidualny numer, który zwykle posiada każde urządzenie podłączone do internetu.

Zbieranie danych osobowych

Zgodnie z naszą polityką prywatności następujące rodzaje danych mogą być gromadzone i wykorzystywane:

 1. Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny.
 2. Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.
 3. Informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas dodawania komentarzy na naszej stronie.
 4. Twoja nazwa użytkownika, którą wybierasz, podczas dodawania komentarza. 
 5. Sposób, w jaki korzystasz ze strony Legalnekasyno.com. Na przykład, czy użytkownik korzysta ze smartfona bądź komputera. 
 6. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 7. Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

 1. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do korzystania ze strony Legalnekasyno.com. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane przetwarzane są również w celu zapewnienia funkcjonowania plików cookies  na stronie Legalnekasyno.com. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane użytkownika przetwarzane są również w celach prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak: tworzenie kopii zapasowych, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danym zgromadzonym na stronie Legalnekasyno.com. Administrator zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania danych w celach archiwalnych oraz niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych może:

 1. uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z serwisu – dotyczy to w szczególności zgody na korzystanie z plików cookies;
 2. uniemożliwić prowadzenie korespondencji mailowej.

Ujawnianie danych użytkowników

Udostępniane przez użytkowników dane osobowe są u nas bezpieczne, jednakże w pewnych wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

 1. W związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.
 2. W celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw strony Legalnekasyno.com. 
 3. Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy).
 4. Wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.
 5. Dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika są widoczne również dla innych użytkowników. 
 6. W przypadku dodawania komentarza na stronie wymagane jest dodanie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, jednakże adres ten nie będzie widoczny dla pozostałych użytkowników. 

Przechowywanie danych użytkowników

 1. Administrator będzie przechowywał dane użytkownika przez okres trzech lat. 
 2. Dane użytkowników przechowywane są w celach prawnie uzasadnionych interesów administratora (cele archiwalne, tworzenie kopii zapasowych, cele niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi). 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądanie przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzani danych jest wyrażona zgoda. 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

Profilowanie użytkowników

Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator serwisu Legalnekasyno.com oświadcza, że przetwarzane dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników i zapewnia, że będzie przechowywać wszystkie dane osobowe, które poda użytkownik na bezpiecznych serwerach.

Informacje na temat plików cookies

Są to pliki, które są zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika, podczas gdy ten odwiedza różne strony WWW. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Służą głównie do optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Najważniejsze zadania “ciasteczek” to: 

 • Zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
 • Sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia.
 • Pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, które pojawiają się, podczas korzystania z przeglądarki dopasowane są do naszych wcześniejszych wyszukiwań i faktycznie mogą być dla użytkownika przydatne. 

Serwis Legalnekasyno.com zbiera w sposób automatyczny tylko dane zawarte w plikach cookies. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Operator serwisu Legalnekasyno.com wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • Dopasowania treści i zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika; pliki cookies między innymi rozpoznają urządzenie użytkownika, by zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
 • Tworzenia statystyk pozwalających poznać preferencje i zachowanie użytkownika. Analiza statystyk jest anonimowa i nie narusza ochrony danych osobowych użytkownika.  Statystyki pozwalają dostosować zawartość i wygląd serwisu do panujących trendów. Stosowane są też do oceny popularności serwisu.
 • Operator Serwisu korzysta z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, dotyczące usługi Google Analytics. 
 • Operator Serwisu w ramach narzędzia zbiera dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach użytkowników; w ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych.
 • Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą, w ramach ustawień plików cookies. Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych.

Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki na swoim urządzeniu, w celu zablokowania plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w urządzeniu. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji serwisu, lecz nie spowodują braku możliwości oglądania i czytania treści. Ograniczone mogą zostać treści, które wymagają podania danych, takie jak dodawanie komentarzy.